Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. Очаквани промени през 2019 г.

30.11.2018 г., гр. София, Парк-хотел Москва


Повече

CD Лични данни в счетоводството и управлението на човешките ресурси

НОВО!

Готови политики, образци и регистри


Повече

Сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. ДДС особености

НОВО!
Третиране на ДДС услуги с недвижими имоти, в сила от 01.01.2017 г.


Повече

Сделки между свързани лица

Особености на сделките между свързаните лица и случаи на отклонение от данъчно облагане, заедно с приложима национална и европейска практика.


Повече

Уважаеми дами и господа,

Всяко велико нещо някога е било само идея. Новият общ регламент за защита на личните данни от идея се превърна във факт. Това означава че имате повече права върху Вашите лични данни и как те се използват.

Ако желаете и в бъдеще да получавате информация за всичко най-актуално по отношение на нашите издания (на хартиен или електронен носител), обучения и събития, моля да потвърдите Вашето желание като последвате линка:

Повече

Вярваме, че ще ни се доверите отново и ще изберете да бъдете информирани!

Редакция „Данъци и счетоводство, право и мениджмънт“

РААБЕ България

Каталог 2019 г.
Практика
Оценка на въздействието, във връзка са обработването на личните данни

Здравейте, от 25 май съм назначен за длъжностно лице по защита на данните. В тази връзка администраторът иска от мен становище по защита на данните, и оценка на въздействието.

Вижте всички съвети

РААБЕ Дайджест
Препоръки

Изключително съм впечатлен и искам да изкажа искрените си благодарности към Вас и Вашите представители от гр. Ловеч за безупречната подготовка, посрещане и внимание към нас. Завърнах се силно зареден и уверен в себе си и удовлетворен, че ни се даде възможност да усъвършенстваме и продължим своята работа за благото на жителите на нашите населени места.

Генчо Генчев
кмет на с. Царевец, общ. Свищов

Всички участници в семинара сме очаровани. Определено надмина очакванията ни с достъпния и ясен начин на представяне на материала.

Благодаря на организатори на семинара.

Диана Евлогиева
счетоводител
Либра АГ

Благодарим Ви за предоставената възможност да се запознаем с практическия наръчник.

Изданието е чудесно и ще бъде полезно на всички Ваши читатели.

Велина Манчорова
Нирас България ЕООД

Получих и разгледах подробно наръчника. Изданието е незаменим съветник в ежедневието на всеки служител.
Изказвам своята благодарност за удостоеното внимание.

Камелия Грозева

С интерес и внимание разгледах наръчника. От практическия опит считам, че същия е добро настолно помагало за приложните специалисти.
Изложението по съдържание дава възможност за по-лесно адаптиране на закона в практиката. На професионално ниво са разработени много практически примери и казуси.

Христофор Йорданов
началник сектор „Човешки ресурси и управление на собствеността“

Уникално и особено ценно предимство на наръчника е периодичната актуализация на изданието обогатяване на образците на документи и на практически указания на компетентни национални институции в областта. Това дава на наръчника директна приложимост в практиката по всяко време и при всеки повод съобразно индивидуалните потребности на различните потребители.

Анна Лютакова
юрист

Mного удобен и практичен продукт с насоченост към решаване на счетоводни и управленски проблеми в интерес на Бизнеса и съобразен с актуалното законодателство.

Николай Чонев

Go to top