Данъци и счетоводство

Как ще се възстановяват обезпечения по Наредба Н-2 от 30.01.2014 г. при стоки с висок фискален риск?

Как ще се възстановяват обезпечения по Наредба Н-2 от 30.01.2014 г. при стоки с висок фискален риск
12
2014

Има ли законен ред или не? Какво ще реши НАП?

От началото на 2014 година е в сила Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, с цел извършване на поредица от...

Сподели тази статия: 

Гласят промените в ППЗДДС да влязат в сила от 5-ти януари

Гласят промените в ППЗДДС да влязат в сила от 5-ти януари
12
2014

Коментари по правилника могат да бъдат давани до 19 декември

Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност вече е публикуван на страницата на Министерство на финансите в секция Проекти на нормативни актове. Мнения и становища по нормативния акт могат да бъдат...

Сподели тази статия: 

Регистрирахте ли се за е-услугата на НАП - MOSS?

Регистрирахте ли се за е-услугата на НАП - MOSS?
11
2014

Основен проблем при новия режим ще е правилното определяне на мястото на получаване

От началото на октомври доставчиците на електронни услуги, далекосъобщителни и услуги за радио- и телевизионно съдържание могат да се регистрират по новия режим за деклариране на данък добавена стойност – мини едно гише или ...

Сподели тази статия: 

Ще има ли необходимост Вашата фирма от независим финансов одит?

Ще има ли необходимост Вашата фирма от независим финансов одит?
11
2014

Одиторски процедури, които задължително трябва да се извършат в процеса на подготовка за изготвяне на годишен финансов отчет

Два основни нормативни акта определят потребността от провеждане на независим финансов одит в дадена фирма – това са Законът за счетоводството и Търговският закон.

Напомняме, че на независим финансов одит от регистрирани одитори, освен...

Сподели тази статия: 

Запазва се прагът за опростено деклариране за единични сделки

Запазва се прагът за опростено деклариране за единични сделки
11
2014

Новата заповед за Интрастат ще е в сила от началото на 2015 г.

Прагът за опростено деклариране за единични сделки с ниска стойност остава и през 2015 г. 390 лв. Стойността беше определена с новата заповед на председателя на Националния статистически институт, която ще е в сила през...

Сподели тази статия: 

Страници

Go to top