Данъци и счетоводство

Дерегистрират фирми за системно неплащане на ДДС

Дерегистрират фирми за системно неплащане на ДДС
06
2014

Редът за това е по чл. 176

Системното неплащане на ДДС може да доведе до дерегистрация на фирмата по ДДС. Причината е, че неплащането на дължимия данък за дълъг период се счита за неизпълнение на задълженията и като такова попада в точка 3 на чл. 176,...

Сподели тази статия: 

Финансовите институции вече в Регистър на БНБ

Финансовите институции вече в Регистър на БНБ
06
2014

Наредба № 26 от 23.03.2009 е изменена и допълнена

С ДВ. бр. 44 от 27.05.2014 г. са направени сериозни изменения и допълнения в наредбата за финансовите институции, в няколко направления:

  1. за реда и необходимите документи за вписване и заличаване на финансовите
  2. ...
Сподели тази статия: 

Финансовите компании у нас трябва да се регистрират по FATCA до 01 януари

Финансовите компании у нас трябва да се регистрират по FATCA до 01 януари
05
2014

Засегнати от споразумението са всички банки, застрахователи, инвестиционни дружества и други финансови компании

България вече е включена в списъка на държавите, които САЩ третират като разполагащи с действащо FATCA споразумение. Страната ни попадна в него, след като НАП и Департаментът по финанси на САЩ постигнаха...

Сподели тази статия: 

Пореден световен конгрес на счетоводителите в Рим

Пореден световен конгрес на счетоводителите в Рим
05
2014

Столицата на Италия събира над 4000 професионални счетоводителя в периода 10 – 13 ноември 2014 г.

„Визия 2020: Поуки от миналото, изграждане на бъдещето“ – това е мотото на предстоящия световен конгрес на счетоводителите (WCOA) в Рим през периода 10 – 13 ноември 2014 г. Този конгрес се провежда на всеки 4 години и прави пълен...

Сподели тази статия: 

Наредба определя реда, отчетността и статистическото деклариране на сделките между местни и чуждестранни лица

Наредба определя реда, отчетността и статистическото деклариране на сделките между местни и чуждестранни лица
05
2014

Наредба № 27 от 13.03.2014 г., в сила от 01.04.2014 г.

Тази наредба цели получаването на навременна и надеждна информация за нуждите на статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа.

Наредбата задължава доставчиците на платежни...

Сподели тази статия: 

Страници

Go to top