Данъци и счетоводство

Доходите ни – вече достояние на всички в Европейския съюз

Доходите ни – вече достояние на всички в Европейския съюз
01
2014

Задължения за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен на информация между държавите членки

Разпоредбите на Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15.02.2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане влязоха в сила и в нашето законодателство от 01.01.2013 г. Настоящите изменения в Данъчно-осигурителния...

Сподели тази статия: 

Специализиран портал отговаря на всички въпроси по ДДС

Отпуск при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
12
2013

Практически коментари, отразяващи промените в закона, ще бъдат достъпни още от средата на декември

Трудностите, свързани с прилагането на ЗДДС и ППЗДДС, вече имат своето решение. В средата на ноември стартира новият специализиран портал „ДДС за счетоводители“. В интернет страницата са...

Сподели тази статия: 

Нови справки и таблици в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2013 г.

Нови справки и таблици в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2013 г.
12
2013

Ще посочваме обема от сделки между свързани лица

НАП е в трескава подготовка на новия образец декларация по чл. 92 от ЗКПО. Засега се предвиждат няколко нови справки и таблици, които данъчнозадължените лица ще трябва да попълват с данни за 2013 година. Така например, очаква се в декларацията да...

Сподели тази статия: 

Нова година – нов правилник

Нова година – нов правилник
12
2013

До 17 декември се обсъждат правилниците за прилагане на ЗДДС и Закона за акцизите и данъчните складове

Проектите на Правилника за прилагане на ЗДДС и на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са достъпни вече на страницата на Министерство на финансите. Техните текстове ще бъдат подложени на обществено...

Сподели тази статия: 

Промени в обхвата на данъчните облекчения по ЗКПО за 2014 г.

Промени в обхвата на данъчните облекчения по ЗКПО за 2014 г.
12
2013

Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии

Предоставянето на стипендии от страна на заинтересовани работодатели е добра инициатива, която носи дълготраен полезен резултат и за двете страни в този процес. В тази връзка е и новият чл. 177 а в Закона за корпоративното подоходно облагане....

Сподели тази статия: 

Страници

Go to top