Данъци и счетоводство

Данък, удържан при източника

Данък, удържан при източника
03
2016

Облагане на доходи на местни и чуждестранни лица

Доста често срещана практика у нас е в дадена фирма да се ползват чуждестранни лица – било то като управители, консултанти, автори на различни разработки, със защитени авторски права и много др.

Тогава възникват няколко...

Сподели тази статия: 

Модернизират ДДС

Модернизират ДДС
03
2016

Плановете на Европейската комисия предвиждат повече свобода на национално ниво

Облагането с данък върху добавената стойност може да претърпи значителни промени, ако работните планове на Европейската комисия бъдат одобрени. Част от предвидените изменения се очаква да бъдат реализирани до края на тази...

Сподели тази статия: 

Преминаване от МСС към НСС

Преминаване от МСС към НСС
02
2016

Ще се възползвате ли от тази възможност?

С излизането на Новия Закон за счетоводството (ДВ., бр. 95 от 2015 г.) се въведе изцяло нов подход по отношение на прилагането на Международните счетоводни стандарти и на Националните счетоводни стандарти. Ако...

Сподели тази статия: 

Разпределение на дивиденти и данъчното им третиране

Разпределение на дивиденти и данъчното им третиране
02
2016

Приложими разпоредби на чл. 27, ал. 1, т. 1 и ал. 2; § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО

Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по...

Сподели тази статия: 

Сроковете в Правилника за прилагане на ЗДДС

Сроковете в Правилника за прилагане на ЗДДС
02
2016

Прилагаме старите приложения № 2 към чл. 61, ал. 1, № 3 към чл. 61, ал. 2 и № 7 към чл. 60, ал. 5 до 29 февруари

Дългоочакваният Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност най-после беше обнародван с брой 8 на Държавен вестник. Въпреки сравнително късното му публикуване, известно успокоение на счетоводителите могат...

Сподели тази статия: 

Страници

Go to top