Данъци и счетоводство

СИДДО с Великобритания и Северна Ирландия влиза в сила със задна дата

СИДДО с Великобритания и Северна Ирландия влиза в сила със задна дата
02
2016

Спогодбата беше обнародвана с брой 10 на Държавен вестник

Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ще се прилага по отношение на удържаните данъци при източника за сумите, които са получени или...

Сподели тази статия: 

Национални счетоводни стандарти за 2016 г.

Национални счетоводни стандарти за 2016 г.
01
2016

Какво се променя, когато „всичко е станало друго“?

Не може един съвсем нов Закон за счетоводството (ДВ, бр.95 от 08.12.2015 г.) да не даде своите отражения върху цялостната работа на счетоводните отдели и на свързаните със закона счетоводни стандарти. Съществуващите НСФОМСП, с...

Сподели тази статия: 

Какво включват промените в ДОПК, в сила от 01.01.2016 г.

Какво включват промените в ДОПК, в сила от 01.01.2016 г.
01
2016

Как ще се съберат вземанията и какви суми можем да плащаме в брой

• Ред за покриване на задълженията

От 2016 г. гражданите с просрочени задължения към общините ще трябва да покрият първо тях, за да могат да платят и редовните си вноски за местни данъци и такси. Те няма да могат да...

Сподели тази статия: 

В очакване на Правилника за прилагане на ЗДДС

В очакване на Правилника за прилагане на ЗДДС
01
2016

Ще има ли изненади?

Общественото обсъждане на Правилника за прилагане на ЗДДС приключи още в края на миналата година. По-малко от месец преди подаването на първите справки-декларации за 2016 г. обаче все още го нямаме публикуван в...

Сподели тази статия: 

Важни промени за 2016 г.

Важни промени за 2016 г.
12
2015

Бърз преглед на измененията в приложимата нормативна уредба за 2016 г.

Декември е, и….заваляха промени – данъчни и счетоводни. За радост на счетоводители, финансови мениджъри, одитори, консултанти и адвокати.

Успяхте ли да проследите всички държавни вестници и какво в крайна сметка действително се променя?...

Сподели тази статия: 

Страници

Go to top