Нов размер такси за държавните съдебни изпълнители

Нов размер такси за държавните съдебни изпълнители
09
2013

И частните, и държавните съдебни изпълнители ще плащат ДДС

Държавните съдебни изпълнители трябва да начисляват 20 % ДДС върху таксите си за услуги. Таксите по изпълнителните дела се плащат от лицето, което завежда делото, и са за сметка на длъжника.

Така администрацията ни реагира на откритата миналата година от Европейската комисия наказателна процедура срещу България и изравняване на условията между частни и държавни съдебни изпълнители.

За проучване на имуществено състояние на длъжници, за набиране на данни и обработка документи вече се плащат 60 лв. такса.

Към настоящия момент съотношението в страната  между частни /около 200 човека/ и държавни съдия изпълнители е с 18 повече в полза на държавните.

Това, едва ли ще доведе до сериозен отлив от професията!?

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 
Категория новини: 
Go to top