От практиката на Европа при личното ползване на фирмените автомобили

От практиката на Европа при личното ползване на фирмените автомобили
06
2016

Личното ползване се облага задължително

Една бърза виртуална разходка из Европа може да ни даде достатъчно полезна информация за това, как се облага личното ползване на фирмените автомобили.

Да, в Европа се плащат данъци! И то не от 01.01.2016 г.!

Как се решава този въпрос в нашите две съседки – Румъния и Гърция? И в двете държави това е възнаграждение и облагаем доход за служителите, но има малка разлика в определянето на данъчната основа. Докато в Румъния данъчната основа е равна на 30 % от счетоводните амортизации и разходите по автомобила за сервиз, пътни такси и т.н., то в Гърция данъчната основа е 50 % от разходите по автомобила.

Холандия и Франция също включват разходите във възнаграждението и те са облагаем доход за служителите, но са приели за база при определяне на данъчната основа съответно 500 км. за годината в Холандия, а във Франция всяка календарна година се утвърждава самостоятелна скала въз основа на мощността на двигателя, изминатите лични километри и цената в евро на км.

В Германия и Великобритания личното ползване е облагаемо, но и тук имаме различни методи за определяне на данъчната основа. В Германия годишната данъчна основа е 12 % (или по 1 % на месец) от каталожната цена на автомобила с ДДС и 0,36 % за всеки пропътуван километър от работа до офиса, а във Великобритания залагат на 16 % от цената по каталог за коли с вредни емисии въглероден двуокис.

С интерес очакваме развитието на тази тема в България и предстоящите законодателни промени.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Служебен автомобил – начин на употреба

Служебен автомобил – начин на употреба

Второ допълнено и преработено издание!

Данъчни рискове и счетоводно отчитане

За важното и неотложното при придобиване, ползване, продажба и бракуване на служебните автомобили!Прочети още

Цена:48,00 лв


Категория новини: 
Go to top