Персонал и осигуряване

Закон за минималната работна заплата в Германия – как влияе на българските фирми

Закон за минималната работна заплата в Германия – как влияе на българските фирми
05
2016

Финансови, организационни и санкционни тежести за фирмите

Основното изискване към фирмите:

„От 1.01.2015 г. се дължи заплащане на минимална почасова брутна работна заплата от 8,50 евро. Това важи за всички работодатели, които ползват труд, положен на територията на Германия,...

Сподели тази статия: 

Коригиране на най-често допусканите грешки в декларации обр. № 1 и № 6

Коригиране на най-често допусканите грешки в декларации обр. № 1 и № 6
04
2016

Как да сте сигурни, че направената корекиця е правилна

Когато за едно осигурено лице от един осигурител са подадени за месеца два броя декларации обр. № 1 с код за работещи по допълнителен трудов договор (с различни поредни номера) и осигурителят трябва да коригира една от тях следва...

Сподели тази статия: 

Прекъсване на осигуряването при сумирано отчитане на работното време

Прекъсване на осигуряването при сумирано отчитане на работното време
03
2016

Какви са задълженията на осигурителя в този случай?

Когато в рамките на периода, за който е изготвен графикът, броят на работните часове по графика на лицето (след превръщане на нощните часове в дневни) е по-малък от нормата работно време за периода, е налице прекъсване на...

Сподели тази статия: 

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за доходи от 2015 г.

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за доходи от 2015 г.
02
2016

Попълнихте ли справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2015 г. (Таблица 2)

Самоосигуряващите се лица текущо през годината внасят авансово осигурителни вноски върху избран месечен

...
Сподели тази статия: 

Какви документи са необходими на самоосигуряващите се лица за изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство?

Какви документи са необходими на самоосигуряващите се лица за изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство?
01
2016

Промени в осигурителното законодателство и в реда за подаване на документи и данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО

1. Болничен лист за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане до 135 календарни дни.

2. Декларация по образец приложение № 1 към НПОПДОО за болничните...

Сподели тази статия: 

Страници

Go to top