Персонал и осигуряване

Сумирано отчитане на работното време

Сумирано отчитане на работното време
01
2015

Синхронизираха ли се трудовото и осигурителното законодателство?

Сумираното изчисляване на работното време е уредено с разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), съгласно която работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг...

Сподели тази статия: 

Данъчни облекчения по ЗДДФЛ в ГДД за 2014 г.

Данъчни облекчения по ЗДДФЛ в ГДД за 2014 г.
12
2014

Удържа ли се данък върху доходите за последния месец на 2014 г. при лица, получаващи доходи не превишаващи МРЗ?

В края на всяка календарна година всяко физическо лице си прави собствена равносметка на това, какви данъци върху доходите си е внесло в държавната хазна и какви данъчни облекчения може да ползва.

Основните видове облекчения са:

    ...
Сподели тази статия: 

Право на безплатна предпазна храна

Право на безплатна предпазна храна
11
2014

Задължения на работодателите в предприятия със специфичен характер и организация на труда

Всеки работодател, който управлява и представлява предприятие със специфичен характер и организация на труда, е длъжен да направи оценка на риска на работните места, да проведе консултации с представителите на работниците и служителите, да...

Сподели тази статия: 

Посреднически услуги по наемане на работа

Посреднически услуги по наемане на работа
10
2014

Какви са новите моменти в Закона за насърчаване на заетостта

Във връзка с наемане на работа на чужденци в Република България, както и обратното - на българи в чужбина, е важно да се знае кой има право да осъществява и предоставя посреднически услуги по заетост.

Нормативно

  • Закон за
  • ...
Сподели тази статия: 

Минимални и максимални осигурителни прагове за 2015 г.

Минимални и максимални осигурителни прагове за 2015 г.
09
2014

Върху какъв праг ще стъпят осигуровките ни през 2015 г.

Както всяка година по това време започна договаряне на минималните осигурителни прагове и доходи по професии и дейности. От една страна работодателите лобират за тяхното намаляване и дори отпадане, от друга страна правителството трябва да се...

Сподели тази статия: 

Страници

Go to top