Право и мениджмънт

Повече прозрачност и облекчени критерии в ЗОП

Повече прозрачност и облекчени критерии
09
2013

Това са само част от обсъжданите промени в закона

Голяма част от поправките са в положителна посока – свързани са със значително подобряване на публичността при подготовката, оценката и договарянето на поръчките, отпадане на ограничителни и дискриминационни условия.

Ето и част от...

Сподели тази статия: 

Промени в пожарната и аварийна безопасност на предприятията

Промени в пожарната и аварийна безопасност на предприятията
09
2013

Запознати ли сте със задълженията на работодателя за пожарна и аварийна безопасност?

Знаете ли че в брой 24 на Държавен вестник беше публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на...

Сподели тази статия: 

Нова наредба регламентира реда за сключване на офсетни споразумения

Нова наредба регламентира реда за сключване на офсетни споразумения
08
2013

Започнаха промените в обществените поръчки

Правителството прие Наредба по чл 13, ал 3 от Закона за обществените поръчки за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на...

Сподели тази статия: 

Страници

Go to top