Право и мениджмънт

Започна обсъждането по ППЗОП

Започна обсъждането по ППЗОП
03
2016

Какво да очакваме в новия правилник?

На втори март, точно преди националния празник, започна обсъждането на правилника за прилагане на новия Закон за обществените поръчки.

С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), относно...

Сподели тази статия: 

Нов Закон за обществените поръчки

Нов Закон за обществените поръчки
02
2016

Какво се цели с новата нормативна уредба на процедурите?

Необходимостта от изготвяне и приемане на изцяло нов закон произтича от следните основни причини:

1. Като резултат от политиката на Европейската комисия (ЕК), през последните години бяха изработени две нови...

Сподели тази статия: 

Подготовка и провеждане на Вътрешен одит

Подготовка и провеждане на Вътрешен одит
02
2016

Как да приложите на практика т.9.2 на новия стандарт ISO 9001:2015?

Организацията трябва да провежда вътрешни одити през планирани интервали от време, за да предоставя информация дали СУК:

  • е в съответствие със собствените изисквания на организация относно нейната СКУ и н съответствие с изискванията на
  • ...
Сподели тази статия: 

Системи за управление на качеството и на околната среда

Системи за управление на качеството и на околната среда
12
2015

Публикувани са два нови стандарта

Новата версия на стандартите ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“ и ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда“ са вече факт.

Какво е важното за...

Сподели тази статия: 

Страници

Go to top