Право и мениджмънт

НАП и МФ „влизат“ и в смартфоните

Мобилното приложение на агенцията вече е достъпно за изтегляне
05
2015

Мобилното приложение на агенцията вече е достъпно за изтегляне

Националната агенция за приходите и Министерство на финансите вече имат и безплатно приложение за мобилни устройства. Към момента от услугата могат да се възползват само ползващите операционна...

Сподели тази статия: 

Как да прекратите трудовия договор, когато трудоустроено лице откаже да заеме предложената му подходяща работа?

Как да прекратите трудовия договор, когато трудоустроено лице откаже да заеме предложената му подходяща работа?
04
2015

Какви документи са необходими за законосъобразното прекратяване на трудовия договор?

Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване.

За да пристъпите към прекратяване на правоотношението на това основание е...

Сподели тази статия: 

Обжалване на актове на възложителя по ЗОП

Обжалване на актове на възложителя по ЗОП
04
2015

Действия на Комисията за защита на конкуренцията по проверка редовността и допустимостта на жалбата и образуване на производство

Когато жалбата не отговаря на предписаното от закона съдържание, не е представен някой от документите по чл. 121, ал. 4, т. 1 – 5 от ЗОП, а когато жалбата е подадена от пълномощник, не е представено пълномощно, Комисията за защита на...

Сподели тази статия: 

Промени в Закона за Търговски регистър

Промени в Закона за Търговски регистър
04
2015

Мнения и предложения до 11 юни 2015 г.

Дойде време и Търговският ни регистър да придобие европейски вид и да се обвърже в една обща система с фирмените регистри на всички държави-членки на Европейския съюз. В тази връзка е качен за обсъждане и предложения до 11 юни 2015 г. и...

Сподели тази статия: 

Последните заглавия в нашия Е-каталог

Последните заглавия в нашия е-каталог
03
2015

Електронната книга вече не е екзотика, а необходимо и полезно четиво

Електронният каталог на РААБЕ България съхранява разнообразни по теми, автори и съдържание електронни книги. Те са предназначени за любознателните читатели, които искат да дообогатят знанията си по дадена тема и бързо да получат...

Сподели тази статия: 

Страници

Go to top