Що е то „План за действие за ДДС“?

Що е то „План за действие за ДДС“?
05
2016

Една от основните цели е подпомагането на електронната търговия

В началото на миналия месец Европейската комисия представи плановете си за развитие на общата система за данък върху добавената стойност или така наречения „План за действие за ДДС“. Основна цел на мерките е да се намалят измамите и да се подпомогне развитието на електронната търговия.

До края на 2016 г. Комисията планира да представи план за модернизиране и опростяване на трансграничната електронна търговия. Той ще включва разширяване на системата „Едно гише“ (известна у нас под формата на „Мини едно гише“) до всички видове електронна търговия и дистанционни продажби. Ще бъдат представени и опростени мерки и процедури, които да подпомогнат малките стартиращи бизнеси. Част от плана предвижда и премахване на възможността за освобождаване от плащане на ДДС за малки пратки от доставчици от трети страни.

Друга част от плана ще бъде представена до края на 2017 г. Тя ще включва пакет от мерки, насочени към малките и средни предприятия. Тяхна цел ще бъде опростяване на досега действащите процедури с цел стимулиране на трансграничната търговия.

Планът за действие за ДДС предвижда и по-голяма свобода на държавите членки по отношение на ставките. Тук обаче все още няма единно мнение за мерките, които трябва да бъдат предприети. Според единия вариант ще бъде въведена минимална стандартна данъчна ставка от 15 %, като редовно се преглеждат видовете стоки и услуги, за които могат да се прилагат намалени ставки. Другият вариант е въобще да се премахне този списък. Конкретно решение по въпроса се очаква през 2017 г., когато Комисията планира да излезе с ясни законодателни предложения.

До края на настоящата година ще бъдат представени и правила за сътрудничество между данъчните администрации. Тяхна цел ще бъде постигането на по-затегнат контрол и съответно намаляване на данъчните измами в рамките на Европейския съюз.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Go to top