Новини

Нов размер такси за държавните съдебни изпълнители

Нов размер такси за държавните съдебни изпълнители
09
2013

И частните, и държавните съдебни изпълнители ще плащат ДДС

Държавните съдебни изпълнители трябва да начисляват 20 % ДДС върху таксите си за услуги. Таксите по изпълнителните дела се плащат от лицето, което завежда делото, и са за сметка на длъжника.

Така администрацията ни реагира на откритата...

Сподели тази статия: 

Нови правила за разходи по ОПРЧР

Нови правила за разходи по ОПРЧР
09
2013

Основна цел е да бъде опростена отчетността

На заседанието си миналата седмица правителството одобри промени в ПМС 180/2007, в което са разписани правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. След измененията...

Сподели тази статия: 

Нова наредба регламентира реда за сключване на офсетни споразумения

Нова наредба регламентира реда за сключване на офсетни споразумения
08
2013

Започнаха промените в обществените поръчки

Правителството прие Наредба по чл 13, ал 3 от Закона за обществените поръчки за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на...

Сподели тази статия: 

Музей на счeтоводното отчитане

Музей на считоводното отчитане
08
2013

И счетоводителите вече имат музей, и то в Индия!

За по-малко от 5 години Институтът на сертифицираните счетоводители в Индия е успял да превърне в реалност идеята за музей на счетоводната отчетност.

Експозицията на музея в град Индор предлага огромна колекция от монети и глинени плочки...

Сподели тази статия: 

Даваме мнение за промените в ДОПК до 03 септември

Даваме мнение за промените в ДОПК до 03 септември
08
2013

Проектът за изменение засяга и ЗДДС

Министерство на финансите качи официално на сайта си проектът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и мотивите към него. Заинтересованите страни могат да изпращат становищата си по него до ...

Сподели тази статия: 

Страници

Go to top