Абонамент: От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Абонамент: От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Абонаментът включва 4 актуализации за 2019 г.!

  • Договори, работно време, отпуски, дисциплинарни наказания, ЗБУТ
  • Избягване на санкции и съдебни спорове
  • Заповеди, протоколи, молби, декларации, примерни длъжностни характеристики

*Цената на абонамента включва комплект актуализации, но не включва изданието.

Цена:270,00 лв

Табове

Сподели тoзи продукт: 
Go to top