Семинари

Дата Място Тема на семинара Лектор
23.11.2018 София Прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие. Дисциплинарните наказания на практика и как успешно да ги прилагаме. Николай Стоянов – главен юрисконсулт на ИА „Главна инспекция по труда“
23.11.2018 София Актуални въпроси по ДДС и очаквани промени за 2019 г. Лектор: Моника Петрова, експерт по ДДС
30.11.2018 Варна Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета Лектор: Маргарита Хубенова - доктор по информационно право
30.11.2018 София Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. Очаквани промени през 2019 г. адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право
07.12.2018 Пловдив Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета Лектор: Маргарита Хубенова - доктор по информационно право
11.12.2018 София Актуална практика по трудовото законодателство през 2018 г. Промените в трудовото законодателство за 2019 г. Теодора Дичева

Нашите семинари и обучения обхващат множество различни направления: счетоводство, данъци, право, мениджмънт, осигуряване, СИДДО и още много други. Те се провеждат в малки групи, за да може да зададете Вашите въпроси и да получите конкретни практически решения.

Целта на всеки един практически семинар е да Ви даде точно тази информация, която можете бързо и ефективно да приложите в работата си.

Нашите лектори са доказани експерти с богат практически опит в съответната област. От тях ще научите:

 • Какви са възможните грешки, които можете да допуснете по време на работата си, и начините за тяхното коригиране;
 • Какво трябва да съблюдавате, за да се предпазите от глоби, административни наказания и излишни разходи за скъпи консултации;
 • Какви са конкретните практически решения на Вашите казуси;
 • Какво означават за Вас промените в нормативната база;

Нашите практически семинари са за Вас:

ако Вие сте:

 • Счетоводител
 • Главен счетоводител
 • Финансов мениджър
 • Управител;
 • Мениджър;
 • Специалист:
  • човешки ресурси;
  • обществени поръчки;
  • управление на качеството;
  • управление на проекти.

и се интересувате от:

 • счетоводство;
 • осигуряване;
 • трудово право;
 • мениджмънт;
 • управление на човешките ресурси;
 • обществени поръчки;
 • управление на проекти;
 • администриране на персонала
 • събиране на вземания;
 • управление на качеството.
Go to top