Семинари

Дата Място Тема на семинара Лектор
17.01.2019 гр. София Актуална практика по трудовото законодателство за 2019 г. Теодора Дичева – директор на правната дирекция в Инспекцията по труда
25.01.2019 София Промените в пенсионното законодателство през 2019 г. Мария Братоева – главен експерт по социално осигуряване в НОИ
11.02.2019 София ЗДДС и ЗКПО за 2019 г., и обжалване на актове на НАП Лектори: Моника Петрова, експерт по ДДС, Валентина Ватева-Гекова, експерт по ЗКПО, Веселина Канатова-Бучкова, адвокат, специалист по данъчно право
21.02.2019 София Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС Димитър Бойчев - експерт, автор и лектор в областта на осигурителните вноски и координацията на системите за социална сигурност.
21.03.2019 София Международно облагане на доходи и печалби. Данъчни облекчения по СИДДО Десислава Канева – адвокат, експерт по сиддо

Нашите семинари и обучения обхващат множество различни направления: счетоводство, данъци, право, мениджмънт, осигуряване, СИДДО и още много други. Те се провеждат в малки групи, за да може да зададете Вашите въпроси и да получите конкретни практически решения.

Целта на всеки един практически семинар е да Ви даде точно тази информация, която можете бързо и ефективно да приложите в работата си.

Нашите лектори са доказани експерти с богат практически опит в съответната област. От тях ще научите:

 • Какви са възможните грешки, които можете да допуснете по време на работата си, и начините за тяхното коригиране;
 • Какво трябва да съблюдавате, за да се предпазите от глоби, административни наказания и излишни разходи за скъпи консултации;
 • Какви са конкретните практически решения на Вашите казуси;
 • Какво означават за Вас промените в нормативната база;

Нашите практически семинари са за Вас:

ако Вие сте:

 • Счетоводител
 • Главен счетоводител
 • Финансов мениджър
 • Управител;
 • Мениджър;
 • Специалист:
  • човешки ресурси;
  • обществени поръчки;
  • управление на качеството;
  • управление на проекти.

и се интересувате от:

 • счетоводство;
 • осигуряване;
 • трудово право;
 • мениджмънт;
 • управление на човешките ресурси;
 • обществени поръчки;
 • управление на проекти;
 • администриране на персонала
 • събиране на вземания;
 • управление на качеството.
Go to top