Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. Очаквани промени през 2019 г.

Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. Очаквани промени през 2019 г.

Практика на НАП, съдебна практика и очаквани промени

Лектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право

30.11.2018 г., гр. София, Парк-хотел Москва

09:00 – 09:30 ч.

Регистрация на участниците

09:30 – 11:00 ч.

1. Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му през 2018г.

1.1 Обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

1.2 Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход.

1.3 Пенсии за военна инвалидност.

11:00 – 11:30 ч.

Кафе-пауза

11:30 – 13:00 ч.

2. Осигуряване на управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика.

2.1 Осигуряване на управител-български гражданин в местни дружества; осигуряване на управител на дружество от ЕС – български гражданин; Декл. Обр.1 и обр.6, удостоверение А1, внасяне осигурителни вноски

2.2 Осигуряване на управител на местно дружество-местно лице на страна от ЕС или на трета страна; Декл. Обр.1 и обр. 6, удостоверение А1, внасяне осигурителни вноски

13:00 – 13:45 ч.

Обяд

13:45 – 15:15 ч.

1. Очаквани промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС.

2. Промени в Административнопроцесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията.

15:15 - 15:30ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

За лектора

Aдв. Зорница Димитрова - юрист, с дългогодишна практика в областта на осигуряването в НОИ. Изпълнявала е длъжността началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ НАП - София. Понастоящем е адвокат и консултант в сферата на социалното осигуряване и данъците.

Цена:

Цена: 186,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузa, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 148.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top