Актуални въпроси по ДДС и очаквани промени за 2019 г.

Актуални въпроси по ДДС и очаквани промени за 2019 г.

Какво промени ПЗДДС, в сила от 13 юли 2018 г.

Лектор: Моника Петрова, експерт по ДДС

23.11.2018 г., гр. София, Парк-хотел Москва

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Работна сесия

І. ЗДДС 2018 г. и промените в Правилника за неговото прилагане.

1. Промени, свързани с регистрацията по ДДС:

• съкратен срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС

• отпадане на изискването за подаване на подаване на опис за наличните активи при регистрация, като условие за правото на приспадане на данъчен кредит

2. Корекции на данъчен кредит

• нови разпоредби в ППЗДДС, свързани с корекциите на данъчен кредит: определяне на годините, през които ще се извършват ежегодни корекции; спиране на теченето на срока, в който ще се извършват ежегодните корекции;

• определяне на коефициента за частичен данъчен кредит;

• деклариране на корекциите на данъчен кредит;

• практически примери за извършване на ежегодни и еднократни корекции на данъчен кредит

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Работна сесия

ІІ. Промени в ЗДДС за 2019 г.

1. Промени, свързани с въвеждане на правилата на европейски директиви, отнасящи се до:

• доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и доставки на услуги, извършвани по електронен път;

• данъчното третиране на ваучерите

2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС

3. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъмездни доставки на стоки

4. Други промени

12:45ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

Цена:

Такса за участие в обучението: 120,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация - 114,00 лв с ДДС!

Всеки участник в семинара получава:

ДДС практика и решенията на СЕС

Допълнителни бонуси за участниците в семинара:

Спестявате си допълнителни средства за консултации

Обменяте опит с колеги

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top