Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета

Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета

Лектор: Маргарита Хубенова - доктор по информационно право

30 ноември 2018 г., хотел Аква, гр. Варна

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Въведение–правна рамка и основни понятия. Електронен документ и електронен подпис.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Видове електронни подписи. Идентификация и автентикация на физическите лица. Решаване на казус

12:30 – 13:15ч.

Обяд

13:15 – 14:45ч.

Изисквания към системата за управление на трудовите досиета. Електронна препоръчана поща. Практическа задача

14:45 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 16:45 ч.

Дълготрайно запазване на документи, подписани с електронен подпис. Електронен времеви печат. Практическа задача

17:15ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

За лектора

Маргарита Хубенова - Доктор по информационно право; Магистър по право

Правен консултант по електронно управление (от 2013 г. до сега). Опит при изготвянето на правни и бизнес анализи, на технически задания за системи за електронно управление и на стратегически документи в областта на електронното управление. Участие в създаването и внедряването на информационните системи на Патентно ведомство, Българския институт по метрология, Държавна комисия по хазарта, Агенция по вписванията. Участие в аналитични проекти на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Хоноруван асистент по Правна информатика, ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2014-2015г.)

Цена:

Цена: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 134.40 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top