Прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие. Дисциплинарните наказания на практика и как успешно да ги прилагаме.

Прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие. Дисциплинарните наказания на практика и как успешно да ги прилагаме.

Съдебна практика на ВКС, свързана със законосъобразното прекратяване на трудовото правоотношение.

Николай Стоянов – главен юрисконсулт на ИА „Главна инспекция по труда“

23.11.2018 г., гр. София, Парк-хотел Москва

09:00 – 09:30 ч.

Регистрация на участниците

09:30 – 11:00 ч.

Работна сесия

Прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ; чл. 325, ал.1, т. 2 КТ;

11:00 – 11:30 ч.

Кафе-пауза

11:30 – 13:00 ч.

Работна сесия

Прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. т. 3 КТ; чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ; чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ

13:00ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

За лектора

Николай Стоянов – главен юрисконсулт на ИА „Главна инспекция по труда“ В системата на ИА ГИТ от 2004 г., последователно мл., ст. и главен юрисконсулт. Осъществява процесуално представителство по дела със страна ИА ГИТ по административни, административнонаказателни и граждански дела, както и пред особени юрисдикции. Изготвя проекто-решения от името на изпълнителния директор на ИА ГИТ в качеството му на по-горестоящ административен орган. Оказва методическа помощ на инспекторите по труда. Изгготвя правни становище. Участва в експертни групи и комисии. Извършва анализи на съдебната практика по административнонаказателните и административни дела от решения на съдилищата в цялата страна. Води лекции по трудово право за професионалисти. Автор на книгата „Прекратяване на трудовия договор без предизвестие“.

Цена:

Такса за участие в обучението: 120,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация - 114,00 лв с ДДС!

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top