Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и Многостранна конвенция за промяната им

 

Практически семинар

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и  Многостранна конвенция за промяната им 

Лектори: Иван Антонов, експерт по автоматичен обмен на финансова информация и СИДДО

30.05.2019 г., гр. София, ул. Гладстон №8

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

1. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) - същност и основни принципи.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

2. Място на стопанска дейност (МСД).

 • Общо правило за формиране на МСД;
 • МСД чрез строителен или монтажен обект;
 • Изключения от МСД;
 • МСД чрез зависим представител;
 • Ефекти от формирането на МСД.

12:30 – 13:00ч.

Обяд

13:00 – 14:30 ч.

3. Преглед на основните категории доходи, разгледани в СИДДО

• дивиденти;

• лихви;

• авторски и лицензионни възнаграждения;

• печалби от прехвърляне на имущество.

14:30– 15:00 ч.

Кафе-пауза

15:00 – 16:30 ч.

4. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби (СИДДО) и прилагане на мерките по проекта BEPS

 •  Същност на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействие с данъчните спогодби 
 •  Обща характеристика и структура на разпоредбите на MLI
 •  Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби – тест за основната цел (PPT) и опростена разпоредба за ограничаване на облекченията (SLOB) (член 7)
 •  Правило срещу злоупотреба във връзка с места на стопанска дейност, разположени в трети юрисдикции (член 10)
 •  Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез комисионерски споразумения и подобни стратегии (член 12)
 •  Изкуствено избягване статута на място на стопанска дейност чрез изключване на определени дейности (член 13)
 •  Разделяне на договори (член 14)

16:45ч.Оценка и раздаване на сертификати.

Цена:

Цена: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 134.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top