Архив април 2013

Одобриха серия от обучения по ИСУН

Одобриха серия от обучения по ИСУН
04
2013

Очакваните резултати са за 970 обучени служители

Централното координационно звено е бенефициент по одобрения за финансиране проект за „Провеждане на обучения на потребителите на ИСУН 2013 – 2014“. Безвъзмездната финансова помощ, която е осигурена по Оперативна програма „Техническа помощ“, е в...
Сподели тази статия: 

187 проекта в битка за финансиране

187 проекта в битка за финансиране
04
2013

Стойността им е от 20 хил. лв. до 80 хил. лв.

187 проекта на общински администрации ще си съперничат за финансирането по процедура по приоритетна ос „Добро управление“, на Оперативна програма „Административен капацитет. Общо безвъзмездната финансова помощ по програмата е в размер на 2,5 млн. лв...
Сподели тази статия: 

Два нови формуляра с наредбата за Интрастат

Два нови формуляра с наредбата за Интрастат
04
2013

До края на април се очакват още 3

Интрастат операторите вече трябва да ползват два нови формуляра, свързани със системата. Изменена е и самата Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат, като промените в нея бяха обнародвани с ДВ № 28 от 19 март 2013 г. Освен новите...
Сподели тази статия: 

НАП успя да събере 160 милиона лева, но … чрез пренасочване

НАП успя да събере 160 милиона лева, но … чрез пренасочване
04
2013

Какво се случва във Вашата единна сметка?

Чрез автоматично разпределяне на постъпленията по единната сметка на задължените лица за първото тримесечие на 2013 г. са преразпределени 160 млн. лева от НАП. Доста сериозна сума! Тук идва и голямото НО !!! Какви задължения са покрити с тези...
Сподели тази статия: 

Намалява се срокът за отпускане на пенсиите в действителен размер

Намалява се срокът за отпускане на пенсиите в действителен размер
04
2013

НОИ подобрява качеството на извършваните от него услуги

С ДВ. бр. 33 от 5 април 2013 г. са публикувани изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. От 5 на 4 месеца от датата на подаване на заявлението е намален срокът за определяне на пенсиите в действителен размер. Така се намаляват и...
Сподели тази статия: 
Go to top