Архив декември 2012

Данък върху доходите от лихви и банковите реклами

Данък върху доходите от лихви и банковите реклами
12
2012

Новият налог влиза в сила от 01 януари

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност се направиха промени и в останалите данъчни закони, включително и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Една от най-бурно дискутираните промени е...
Сподели тази статия: 

Прогнозна данъчна печалба – или как ще прилагаме измененията в ЗКПО през 2013 г.

Прогнозна данъчна печалба – или как ще прилагаме измененията в ЗКПО през 2013 г.
12
2012

Авансови вноски

През 2013 г. авансовите и годишните вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане ще се определят по нова формула, на база ПДП – прогнозна данъчна печалба за текущата година (2013 г.) и ДС – данъчна ставка на корпоративния данък. Така...
Сподели тази статия: 

Сменят праговете по Интрастат

Сменят праговете по Интрастат
12
2012

Новата заповед ще е в сила от 2013 г.

От 01 януари ще са в сила нови прагове по системата Интрастат. Заповедта на председателя на Националния статистически институт е подписана още на 15 октомври. Според новия документ прагът за деклариране за поток „Изпращания“ ще се повиши на 240 хил...
Сподели тази статия: 

Нови срокове за внасяне на осигурителните вноски и за изплащане на обезщетенията по КСО

Нови срокове за внасяне на осигурителните вноски и за изплащане на обезщетенията по КСО
12
2012

Какво и как през 2013 г.?

С последните промени в Кодекса за социално осигуряване (ДВ., бр. 94 от 30.11.2012 г.) се въвеждат нови срокове за внасяне на осигурителните вноски и съответно за изплащане на обезщетенията по КСО , в сила от 01.01.2013 г. Така например за морските...
Сподели тази статия: 

60 млн. лв. заплати са изплатени на работници, след проверки на ГИТ

60 млн. лв. заплати са изплатени на работници, след проверки на ГИТ
12
2012

Бъдете стриктни при изплащането на възнагражденията на работниците и служителите

От началото на годината до края на октомври Главна инспекция по труда (ГИТ) е установила над 28 хиляди случая на нарушения по заплащането на труда в българските фирми. Освен забавените заплати в това число влизат и неправомерните удръжки от...
Сподели тази статия: 
Go to top