Архив януари 2013

Съдържание и форма на годишните отчети за 2012 г.

Съдържание и форма на годишните отчети за 2012 г.
01
2013

Със съвместна Заповед № РД 07-444 от 14.12.2012 г. на НАП и НСИ е определен реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените по Закона за счетоводството лица, както и утвърдения образец на документите, справките и приложе

През 2013 година продължава да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността и за улеснение данъчната декларация и отчета могат да се подават на едно място за следните...
Сподели тази статия: 

Кодове за вид плащане и банкови сметки за 2013 г.

Кодове за вид плащане и банкови сметки за 2013 г.
01
2013

Каква информация трябва да носи платежното нареждане?

Считано от 01.01.2013 г. са закрити всички сметки за ДОО и НЗОК в банките, както и съответните кодове по вид плащания за тях, започващи с 55 хх хх и 56 хх хх. За всички плащания по ЗДДС, данък върху печалбата, пенсионни и здрави осигурителни вноски...
Сподели тази статия: 

Не декларираме данъкът върху лихви по депозити в данъчната декларация

Не декларираме данъкът върху лихви по депозити в данъчната декларация
01
2013

Задължение на банката е да го изчисли, удържи и внесе

Физическите лица не трябва да декларират в годишните си данъчни декларации лихвите по депозитите си. В тях не се попълва информация за размера на депозита, начислената и изплатена лихва или дължимия данък върху нея. Подаването на подобна информация...
Сподели тази статия: 

Какви са размерите на осигурителните вноски за 2013 г.

Какви са размерите на осигурителните вноски за 2013 г.
01
2013

Кои размери се променят и кои не, и как се разпределят между осигурителя и осигуреното лице

Кои размери се променят и кои не, и как се разпределят между осигурителя и осигуреното лице Размери За фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.: 17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд; 20,8 на сто за работещите...
Сподели тази статия: 

Месечен осигурителен доход за 2013 г.

Месечен осигурителен доход за 2013 г.
01
2013

Има промяна и в минималния и в максималния размер на осигурителния доход

След тристранните преговори настъпиха промени в минималния месечен размер на осигурителния доход за някои квалификационни групи професии, които залегнаха и в ЗБДОО за 2013 г. Точните размери ще намерите в Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от...
Сподели тази статия: 
Go to top