Архив юни 2013

Какво трябва да знаете за разходването на безвъзмездна финансова помощ по ПМС 69?

Какво трябва да знаете за разходването на безвъзмездна финансова помощ по ПМС 69?
06
2013
Постановлението обхваща кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черно море 2007 – 2013 г.“,...
Сподели тази статия: 

Представиха бъдещата Оперативна програма „Добро управление“

Представиха бъдещата Оперативна програма „Добро управление“
06
2013

Сред приоритетите е нов Закон за обществените поръчки

През следващия програмен период, който е от 2014 г. до 2020 г., е предвидено да бъде даден ход на нова оперативна програма – „Добро управление“. По време на представянето й бяха обсъдени основните мерки, които трябва да се предприемат, за да се...
Сподели тази статия: 

Набират предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск“

Набират предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск“
06
2013

Крайният срок е 5 септември 2013 г.

В средата на юни беше даден старт на втория конкурс за набиране на проектни предложения по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на ЕИП (2009 – 2014 г.). По процедурата могат да кандидатстват общини или сдружения от общини...
Сподели тази статия: 

ОПРР публикува нови Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

ОПРР публикува нови Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ
06
2013

Документите, касаещи исканията за плащане, са валидни от 25.06.2013 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ публикува на 18 юни проект на Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ . Публикуван беше и пакет от документи, касаещи исканията за плащане. Новите документи...
Сподели тази статия: 

Одобриха Базисен модел на комплексно административно обслужване

Одобриха Базисен модел на комплексно административно обслужване
06
2013

Предвижда административните услуги, освен на гише и по електронен път, да се заявяват и по пощата

Министерски съвет одобри Базисен модел на комплексно административно обслужване, целящ да улесни начина, по който гражданите и бизнеса получават административни услуги. Основният момент, предвиждан с модела, е да не се налага вече да бъде подавана...
Сподели тази статия: 
Go to top