Архив март 2013

Консултират бенефициенти – регионални и местни власти

Консултират бенефициенти – регионални и местни власти
03
2013

Основната консултантска помощ ще започне през юни

Бенефициенти, регионални и местни власти, които имат затруднения при изпълнението и управлението на инфраструктурни проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие“ и Оперативна програма „Околна среда“ ще могат да получат...
Сподели тази статия: 

Избират подизпълнители по нова опростена процедура

Избират подизпълнители по нова опростена процедура
03
2013

Промяната е в ПМС 55 от 2007 г.

Вече имаме нов опростен подход за избор на подизпълнители от бенефициентите на европейски проекти. Промяната в ПМС 55 от 2007 г. беше направена от правителството в оставка и се изразява в това, че се въвежда възможността за избор на подизпълнители...
Сподели тази статия: 

Приключи първи етап от разработване на типова тръжна документация в сектор „Транспорт“

Приключи първи етап от разработване на типова тръжна документация в сектор „Транспорт“
03
2013

Проектът се очаква да приключи в средата на април

Приключи първият етап от разработването на типови тръжни документи в сектор „Транспорт“. Вече са разработени проектни варианти на технически задания за строителство и строителен надзор на железопътна инфраструктура, автомагистрали и пътища...
Сподели тази статия: 

Новият Правилник за прилагане на ЗДДС е вече факт

Новият Правилник за прилагане на ЗДДС е вече факт
03
2013

Основните промени са свързани с корекциите на данъка и документирането

Макар и с правителство в оставка успяхме да се сдобием с коригиран Правилник за прилагане на ЗДДС. Нормативният акт стана факт благодарение на извънредния 20-ти брой на Държавен вестник, а разпоредбите му се опитват да внесат малко яснота в...
Сподели тази статия: 

Подаваме Годишни финансови отчети и в НАП

Подаваме Годишни финансови отчети и в НАП
03
2013

До 30 март ще работят изнесените работни места на Агенцията по вписванията

От началото на 2013 г. освен в Агенцията по вписванията и в 34 офиса на НАП в страната се подават годишни финансови отчети и други документи, изисквани от Закона за счетоводството, които предприятията са длъжни да публикуват до 30 юни в Търговския...
Сподели тази статия: 
Go to top