Архив ноември 2012

Заместване на титуляр – практика и проблеми

Заместване на титуляр – практика и проблеми
11
2012

Как се оформя едно заместване на титуляра на дадена длъжност

Заместване на титуляра на дадена длъжност – една доста често срещана ситуация, която в практиката няма еднозначно решение и поражда трудовоправни спорове и съдебни проблеми. „Заместването“ е правна възможност за по-долустоящ орган да изпълнява...
Сподели тази статия: 

Парламентът прие на второ четене измененията в ЗДДС

Парламентът прие на второ четене измененията в ЗДДС
11
2012

ЗИД-ът изменя и ДОПК, КСО, ЗКПО, ЗДДФЛ, Законът за здравното осигуряване

В края на миналата седмица парламентът прие на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. С нормативния акт се изменят и Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Кодексът за социално осигуряване,...
Сподели тази статия: 

Есенен обзор на последните публикувани промени в нормативната уредба

Есенен обзор на последните публикувани промени в нормативната уредба
11
2012

Последни засега, но не и до края на календарната 2012 г.

Промени в Кодекса за социално осигуряване (ДВ., бр. 81 от 23.10.2012 г.) – с това изменение е създадена нова самостоятелна категория лица, подлежащи на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване,...
Сподели тази статия: 

Единни и в борбата с данъчните измами

Единни и в борбата с данъчните измами
11
2012

Увеличаване на приходите и…. данъчна справедливост

Борбата с данъчните измами и укриването на данъците се превърна и в европейски проблем. Нарастващите мащаби на това явление изискват бързи и навременни решения и общи усилия на страните от Европейския съюз. От една страна с цел увеличаване на...
Сподели тази статия: 

Минималната работна заплата в България може да бъде равна на средната минимална работна заплата за държавите от ЕС

Минималната работна заплата в България може да бъде равна на средната минимална работна заплата за държавите от ЕС
11
2012

Ще се повиши ли дохода и покупателната способност на българина

Какво предвиждат изменения и допълнения в Кодекса на труда: Минималната работна заплата за страната не може да бъде по-малка от средната минимална работна заплата за държавите от Европейския съюз. Видовете и минималните размери на допълнителните...
Сподели тази статия: 
Go to top