Архив септември 2012

И в счетоводството всичко започва с политиката

И в счетоводството всичко започва с политиката
09
2012

Правилна счетоводна политика = надежден финансов отчет

Колко много неприятности може да ни спести една добре разработена счетоводна политика? Но това не винаги е лесно, дори определено се подценява нейното значение! Доколко добре се познава работата на всяко предприятие, за да се организира правилно...
Сподели тази статия: 

Не живеете в България – не плащате здравно

Не живеете в България – не плащате здравно
09
2012

С декларация вече може да се спести плащане на здравни вноски за минало време

Подаването на декларация и заявление за напускане на страната до края на тази година ви гарантира освобождаване от неплатени здравни вноски , ако преди 31 декември 2011 г. сте живели в чужбина. За какво трябва да внимавате: Задължително се подава и...
Сподели тази статия: 

Подобрява се конкуренто-способността на страната

Подобрява се конкуренто-способността на страната
09
2012

Подобряваме позицията си с 12 места

Правителството одобри доклад на министър-председателя относно предприемането на мерки за по-нататъшно подобряване на конкурентоспособността на българската икономика. Докладът е във връзка с Доклада на Световния икономически форум за глобалната...
Сподели тази статия: 

Въвежда се срочна категоризация на хотелите

Въвежда се срочна категоризация на хотелите
09
2012

Какъв ще е срокът за категоризация на заведенията и средствата за подслон и настаняване?

Въвеждане на срочна категоризация на хотелите и заведенията предвижда законопроектът за туризма, който беше приет на първо четене от парламента. Проектът предлага въвеждане на срочност от пет години за удостоверението за категория за местата за...
Сподели тази статия: 

Законови промени ще ограничат забавянето на плащания по търговски сделки

Законови промени ще ограничат забавянето на плащания по търговски сделки
09
2012

Предлаганите промени в Търговския закон въвеждат изискванията на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки

Целта на законодателните мерки е да се противодейства на наложилата се напоследък практика плащанията по търговски сделки между отделни предприятия или между предприятия и държавни органи да се извършват с голямо закъснение. Това оказва отрицателен...
Сподели тази статия: 
Go to top