РААБЕ Експерт | Професионален портал за счетоводителя, управителя и държавния служител

АКТУАЛНО:

CD/USB Трудово право и осигуряване в условията на криза и извънредно положение


Повече

НОВО:

Промените в ЗДДС за 2020 г. нито са малко, нито са маловажни! Изданието, заедно с компактдиска към него представлява незаменим помощник за всеки счетоводител, одитор, адвокат или финансов анализатор.

 


Повече

Уважаеми дами и господа,

Често се питаме кой е универсалният език на бизнеса? Със сигурност по-голяма част ще кажат без да се замислят...английски и …ще сбъркат.

Защо? Защото съвременният бизнес говори на езика на счетоводството и цифрите, на езика на данъците и декларациите, на езика на трудовото право и осигуряването.

Това са теми, които отдавна са прекрачили националните ни граници и вече говорим ежедневно за прилагане на СИДДО, за облагане на чуждестранни лица, за място на извършване на дейност, за области с преференциален данъчен режим, за осигуряване и пенсиониране на база доход, придобит в друга страна.

На коментари върху тези теми е посветена и работата на РААБЕ България, за да Ви предложим лесна и бързооткриваема полезна информация!

Доверете ни се!

 

Семинари и обучения
Дата
Място
Тема на семинара

Очаквайте скоро есенната ни семинарна програма!

Вижте всички семинари
Абонамент 2020
Практика
Оценка на въздействието, във връзка са обработването на личните данни

Здравейте, от 25 май съм назначен за длъжностно лице по защита на данните. В тази връзка администраторът иска от мен становище по защита на данните, и оценка на въздействието.

Вижте всички съвети

РААБЕ Дайджест
Препоръки

Изключително съм впечатлен и искам да изкажа искрените си благодарности към Вас и Вашите представители от гр. Ловеч за безупречната подготовка, посрещане и внимание към нас. Завърнах се силно зареден и уверен в себе си и удовлетворен, че ни се даде възможност да усъвършенстваме и продължим своята работа за благото на жителите на нашите населени места.

Генчо Генчев
кмет на с. Царевец, общ. Свищов

Всички участници в семинара сме очаровани. Определено надмина очакванията ни с достъпния и ясен начин на представяне на материала.

Благодаря на организатори на семинара.

Диана Евлогиева
счетоводител
Либра АГ

Благодарим Ви за предоставената възможност да се запознаем с практическия наръчник.

Изданието е чудесно и ще бъде полезно на всички Ваши читатели.

Велина Манчорова
Нирас България ЕООД

Получих и разгледах подробно наръчника. Изданието е незаменим съветник в ежедневието на всеки служител.
Изказвам своята благодарност за удостоеното внимание.

Камелия Грозева

С интерес и внимание разгледах наръчника. От практическия опит считам, че същия е добро настолно помагало за приложните специалисти.
Изложението по съдържание дава възможност за по-лесно адаптиране на закона в практиката. На професионално ниво са разработени много практически примери и казуси.

Христофор Йорданов
началник сектор „Човешки ресурси и управление на собствеността“

Уникално и особено ценно предимство на наръчника е периодичната актуализация на изданието обогатяване на образците на документи и на практически указания на компетентни национални институции в областта. Това дава на наръчника директна приложимост в практиката по всяко време и при всеки повод съобразно индивидуалните потребности на различните потребители.

Анна Лютакова
юрист

Mного удобен и практичен продукт с насоченост към решаване на счетоводни и управленски проблеми в интерес на Бизнеса и съобразен с актуалното законодателство.

Николай Чонев

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top