Мариана Кацарова | РААБЕ Експерт

Мариана Кацарова

Милана Кривачка

Мариана Кацарова – юрист, експерт по обществени поръчки. От 2000 г. до 2005 г. работи като експерт-юрисконсулт в АДВФК, чийто правоприемник е АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ. От 2005 г. до м. март 2011 г. заема длъжността началник отдел „Методология на одитната дейност“ в СМЕТНАТА ПАЛАТА на Р България, а от м. март 2011 г. е директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване“. Автор и лектор по приложението на ЗОП.

Бърза ПОРЪЧКА

Издания от този автор:

Процедури по обществени поръчки

Процедури по обществени поръчки

Новият Закон за обществените поръчки и пълен коментар по неговото прилагане!

Експертен коментар по правилата и праговете, процедурите за възлагане, контрола и обжалването.Прочети още

Цена:48,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top