Милана Кривачка | РААБЕ Експерт

Милана Кривачка

Милана Кривачка

Милана Кривачка – рецензент и ръководител на авторския колектив. утвърден специалист по Закона за обществените поръчки. В периода от 1997г. до 2007г. е работила в дирекция Правна на Министерски съвет и в това си качество е участвала в работните групи за изработване на проектите на ЗОП  и на всички негови изменения, както и на подзаконовите актове, свързани с неговото  приложение. От 1999г. до този момент адвокат Кривачка е лектор на множество семинари и автор на материали във връзка с приложението на ЗОП.

Бърза ПОРЪЧКА

Издания от този автор:

Процедури по обществени поръчки

Процедури по обществени поръчки

Новият Закон за обществените поръчки и пълен коментар по неговото прилагане!

Експертен коментар по правилата и праговете, процедурите за възлагане, контрола и обжалването.Прочети още

Цена:48,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top