Административен капацитет | РААБЕ Експерт

Административен капацитет

Седем процедури по ОПАК с удължен срок

Седем процедури по ОПАК с удължен срок
09
2015

Причина е рискът от загуба на средства

Седем процедури по Оперативна програма„Административен капацитет“ имат нов удължен срок за приключване. Според промяната те ще трябва да бъдат финализирани до 31 декември 2015 г.

Досегашният срок...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Продължаваме напред с още две одобрени оперативни програми

Продължаваме напред с още две одобрени оперативни програми
02
2015

Сред получилите зелена светлина е и „Добро управление“

Още две от оперативните програми за новия програмен период получиха зелена светлина. Европейската комисия одобри Оперативна програма „Добро управление“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нови препоръки към процеса на обществените поръчки

Нови препоръки към процеса на обществените поръчки
12
2014

Констатираните пропуски са основно при предварителния и последващ контрол

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ публикува нова серия от препоръки към процеса на контролиране на обществените поръчки. Основната им цел е да улеснят възложителите и да намалят нарушенията....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отчитането на проектите по ОПАК може да е и на електронен носител

Отчитането на проектите по ОПАК може да е и на електронен носител
11
2014

Документите се пазят поне три години след 2018 г.

Отчитането на проектите по Оперативна програма „Административен капацитет“ може да става и чрез съхраняването на всички оригинални документи на електронен носител. Те трябва да бъдат запазени в електронно досие и...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промени в методологията за определяне на финансови корекции

Промени в методологията за определяне на финансови корекции
11
2014

Измененията касаят нарушенията при обществени поръчки

Министерски съвет нанесе промени в „Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Повишен контрол върху обществените поръчки

Повишен контрол върху обществените поръчки
08
2014

Срокът за окончателни плащания по ОПАК е 31 октомври 2015 г.

Възлагането на обществените поръчки занапред ще бъде с още по-повишен контрол и одитните органи стриктно ще следят процедурите съгласно новите допълнения на Закона за обществените поръчки. Улеснение за...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Още 4 млн. лв. за три процедури по ОПАК

Още 4 млн. лв. за три процедури по ОПАК
08
2014

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на резервни проекти

Оперативна програма „Административен капацитет“ увеличи бюджета на три процедури с малко над 4 млн. лв. Процедурите са по приоритетна ос „Добро управление“, приоритетна ос „Управление на човешките ресурси...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Утвърдиха наръчник за външни оценки на качеството на вътрешния одит

Утвърдиха наръчник за външни оценки на качеството на вътрешния одит
07
2014

Документът ще може да се използва от всички структури в държавната администрация

Благодарение на проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ структурите на държавната администрация вече ще разполагат с Наръчник за извършване на външни оценки на качеството на вътрешния одит. Документът е утвърден...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ОПАК с изплатени 227,2 млн. лв.

ОПАК с изплатени 227,2 млн. лв.
07
2014

Само за последния месец са верифицирани 126 броя искания за плащания

От началото на програмния период по Оперативна програма „Административен капацитет“ са изплатени общо 227,2 млн. лв., или 64,2% от целия бюджет на програмата. За първите шест месеца на настоящата година сумата е 37,7 млн. лв....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Доизграждаме административното обслужване с още 10 млн. лв.

Доизграждаме административното обслужване с още 10 млн. лв.
05
2014

Проектите, които ще бъдат одобрени, трябва да се изпълнят за 12 месеца

Миналата седмица изтече крайният срок за кандидатстване по подприоритет 3.2 за създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to Административен капацитет
Go to top