автомобилни превози | РААБЕ Експерт

автомобилни превози

Кражба на лизингов автомобил и лихви

Кражба на лизингов автомобил и лихви
Въпрос: 

Автомобил, който е отписан от данъчния и счетоводния амортизационен план след като е откраднат, водят се дела, но си тече лизинга т.е. всеки месец се плащаме главници и лихви без ДДС- размерът на дан. кредит, който е ползван при покупката,е вече върнат-направена корекцията още при кражбата-когато е отписан и автомобила.

Лихвите, които се отчитат като текущ разход, всеки месец се заплащат на база на опростена фактура, която издава лизингодателя, а за главницата има издадена сметка с...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Пак промени в наредбата за касовите апарати

Пак промени в наредбата за касовите апарати
10
2012

Общественото обсъждане приключи на 16 октомври

Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства ще търпи нови промени. Причина за измененията са направените вече такива в Закона за данък върху добавената стойност. Мотивите за...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to автомобилни превози
Go to top