Данъци и счетоводство | РААБЕ Експерт

Данъци и счетоводство

Ред при определяне на вещите лица

Ред при определяне на вещите лица
07
2015

Изисквания към вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица

Вещите лица – това са специалистите, на чиито знания и умения се оповават органите на съдебната власт при една или друга експертиза, при анализа и правилното тълкуване на едни или други данни и факти.

С цел регламентиране и уеднаквяване на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Обмислят вдигане на прага за регистрация по ДДС

Обмислят вдигане на прага за регистрация по ДДС
06
2015

Подкрепяме искане за дерогация за обратно начисляване

Министерство на икономиката обмисля евентуално повишаване на прага за регистрация по ДДС. Според обсъжданото изменение той може да бъде повишен на 200 хил. лв.

Към момента прагът за

...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нова СИДДО с Румъния

Нова СИДДО с Румъния
05
2015

Старата спогодба е подписана в средата на 90-те

В края на миналия месец Министерски съвет одобри проект за нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Румъния. Преди да влезе в сила документът се нуждае от ратификация.

Действащата към момента спогодба със...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Специални правила при определяне на облагаемия доход и годишната данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество

Специални правила при определяне на облагаемия доход и годишната данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество
04
2015

Правила за определяне на „продажна цена“ и „цена на придобиване“

Правилата за формиране на облагаемия доход при продажба или замяна на права или имущество са различни и зависят от обекта на сделките, потенциален източник на облагаем доход – недвижимо имущество, движимо имущество, финансови активи и др.

...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Правилно коригиране на VIES-декларация

Правилно коригиране на VIES-декларация
04
2015

Неподаването на VIES се наказва с глоба или имуществена санкция

Коригирането на VIES-декларация става основно по два начина в зависимост от срока, в който е открита грешката. Те са регламентирани в чл. 115, ал. 10 от Правилника за прилагане на ЗДДС и в чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ЗДДС....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top