Данъци и счетоводство | РААБЕ Експерт

Данъци и счетоводство

Регистрирахте ли се за е-услугата на НАП - MOSS?

Регистрирахте ли се за е-услугата на НАП - MOSS?
11
2014

Основен проблем при новия режим ще е правилното определяне на мястото на получаване

От началото на октомври доставчиците на електронни услуги, далекосъобщителни и услуги за радио- и телевизионно съдържание могат да се регистрират по новия режим за деклариране на данък добавена стойност – мини едно гише или ...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Ще има ли необходимост Вашата фирма от независим финансов одит?

Ще има ли необходимост Вашата фирма от независим финансов одит?
11
2014

Одиторски процедури, които задължително трябва да се извършат в процеса на подготовка за изготвяне на годишен финансов отчет

Два основни нормативни акта определят потребността от провеждане на независим финансов одит в дадена фирма – това са Законът за счетоводството и Търговският закон.

Напомняме, че на независим финансов одит от регистрирани одитори, освен...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Запазва се прагът за опростено деклариране за единични сделки

Запазва се прагът за опростено деклариране за единични сделки
11
2014

Новата заповед за Интрастат ще е в сила от началото на 2015 г.

Прагът за опростено деклариране за единични сделки с ниска стойност остава и през 2015 г. 390 лв. Стойността беше определена с новата заповед на председателя на Националния статистически институт, която ще е в сила през...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Корекция на данъчен кредит при кражба на стоки

Корекция на данъчен кредит при кражба на стоки
10
2014

Все по-често български фирми се обръщат към СЕС

През последните две-три години българските фирми все по-често започнаха да се обръщат към Съда на Европейския съюз (СЕС), за да търсят правата си като данъкоплатци. Причината е, че като страна-членка ние сме длъжни да съобразим...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Без промяна при облагане по ЗДДФЛ през последното тримесечие на 2014 г.

Без промяна при облагане по ЗДДФЛ през последното тримесечие на 2014 г.
10
2014

10 % данък остава при получателите за деклариране

Въпреки очакваните промени в режима за облагане и деклариране на доходите през последното тримесечие на календарната година, такива не се случиха. За лицата, които получават доходи от хонорари и граждански договори, остава старото положение. И...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top