Данъци и счетоводство | РААБЕ Експерт

Данъци и счетоводство

Нови справки и таблици в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2013 г.

Нови справки и таблици в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2013 г.
12
2013

Ще посочваме обема от сделки между свързани лица

НАП е в трескава подготовка на новия образец декларация по чл. 92 от ЗКПО. Засега се предвиждат няколко нови справки и таблици, които данъчнозадължените лица ще трябва да попълват с данни за 2013 година. Така например, очаква се в декларацията да...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нова година – нов правилник

Нова година – нов правилник
12
2013

До 17 декември се обсъждат правилниците за прилагане на ЗДДС и Закона за акцизите и данъчните складове

Проектите на Правилника за прилагане на ЗДДС и на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са достъпни вече на страницата на Министерство на финансите. Техните текстове ще бъдат подложени на обществено...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промени в обхвата на данъчните облекчения по ЗКПО за 2014 г.

Промени в обхвата на данъчните облекчения по ЗКПО за 2014 г.
12
2013

Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии

Предоставянето на стипендии от страна на заинтересовани работодатели е добра инициатива, която носи дълготраен полезен резултат и за двете страни в този процес. В тази връзка е и новият чл. 177 а в Закона за корпоративното подоходно облагане....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промените в ЗДДС бяха приети на второ четене

Промените в ЗДДС бяха приети на второ четене
11
2013

Измененията засягат данъчните основи, договорите за лизинг, вноса

Още през първата седмица на ноември парламентът прие промените в Закона за данък върху добавената стойност. Още през първата седмица на ноември парламентът прие промените в Закона за данък върху добавената стойност. Очаква се...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ДОПК – изменен и допълнен

ДОПК – изменен и допълнен
11
2013

Отново допълнения в единната сметка

Основните промени в Данъчно-осигурителния процесионален кодекс за 2014 г. са в чл. 169 и се отнасят до единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, както и до известни облекчения за...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top