Данъци и счетоводство

Сроковете в Правилника за прилагане на ЗДДС

Сроковете в Правилника за прилагане на ЗДДС
02
2016

Прилагаме старите приложения № 2 към чл. 61, ал. 1, № 3 към чл. 61, ал. 2 и № 7 към чл. 60, ал. 5 до 29 февруари

Дългоочакваният Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност най-после беше обнародван с брой 8 на Държавен вестник. Въпреки сравнително късното му публикуване, известно успокоение на счетоводителите могат...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

СИДДО с Великобритания и Северна Ирландия влиза в сила със задна дата

СИДДО с Великобритания и Северна Ирландия влиза в сила със задна дата
02
2016

Спогодбата беше обнародвана с брой 10 на Държавен вестник

Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ще се прилага по отношение на удържаните данъци при източника за сумите, които са получени или...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Национални счетоводни стандарти за 2016 г.

Национални счетоводни стандарти за 2016 г.
01
2016

Какво се променя, когато „всичко е станало друго“?

Не може един съвсем нов Закон за счетоводството (ДВ, бр.95 от 08.12.2015 г.) да не даде своите отражения върху цялостната работа на счетоводните отдели и на свързаните със закона счетоводни стандарти. Съществуващите НСФОМСП, с...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Какво включват промените в ДОПК, в сила от 01.01.2016 г.

Какво включват промените в ДОПК, в сила от 01.01.2016 г.
01
2016

Как ще се съберат вземанията и какви суми можем да плащаме в брой

• Ред за покриване на задълженията

От 2016 г. гражданите с просрочени задължения към общините ще трябва да покрият първо тях, за да могат да платят и редовните си вноски за местни данъци и такси. Те няма да могат да...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

В очакване на Правилника за прилагане на ЗДДС

В очакване на Правилника за прилагане на ЗДДС
01
2016

Ще има ли изненади?

Общественото обсъждане на Правилника за прилагане на ЗДДС приключи още в края на миналата година. По-малко от месец преди подаването на първите справки-декларации за 2016 г. обаче все още го нямаме публикуван в...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Страници

Go to top