данъчно облагане | РААБЕ Експерт

данъчно облагане

Трансферно ценообразуване

Трансферно ценообразуване
01
2017

Запознахте ли се с новите правила за автоматичен обмен на информация за целите на трансферното ценообразуване?

Правилата са уредени в Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане.

Правилата, въведени с...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. ДДС особености от 01.01.2017 г.

Сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. ДДС особености от 01.01.2017 г.
12
2016

Определянето на дължимия данък върху добавената стойност е основен проблем при сделките с недвижими имоти

Три нормативни документа налагат съществени промени от 01.01.2017 г. при определяне на ДДС облагането на недвижимите имоти:

  1. Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011
  2. ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Облагане на сделките с недвижимо имущество с ДДС

Облагане на сделките с недвижимо имущество с ДДС
11
2016

Какви са правилата сега и какво ще се промени от 01.01.2017 г.?

Съгласно ЗДДС облагаема е всяка доставка, свързана със земя и сгради, освен изрично посочените, като освободени доставки.

Доставките, свързани със земя

Доставките, свързани със земя са освободени доставки, на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Модернизират ДДС

Модернизират ДДС
03
2016

Плановете на Европейската комисия предвиждат повече свобода на национално ниво

Облагането с данък върху добавената стойност може да претърпи значителни промени, ако работните планове на Европейската комисия бъдат одобрени. Част от предвидените изменения се очаква да бъдат реализирани до края на тази...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промените в ЗДДС минаха на първо четене

Промените в ЗДДС минаха на първо четене
11
2015

Удължава се обратното начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури

Обратното начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически услуги се удължава до 31 декември 2018 г. Според европейската директива това е и максималният срок, в който този механизъм може да бъде прилаган. Промените в...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Ратифицираха две спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

Ратифицираха две спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
11
2015

Новите нормативни актове са с Великобритания и Румъния

В Държавен вестник брой 81, от дата 20.10.2015 г. бяха ратифицирани две нови спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. То са спогодбите с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и със съседна...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нова СИДДО с Румъния

Нова СИДДО с Румъния
05
2015

Старата спогодба е подписана в средата на 90-те

В края на миналия месец Министерски съвет одобри проект за нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Румъния. Преди да влезе в сила документът се нуждае от ратификация.

Действащата към момента спогодба със...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как ще се възстановяват обезпечения по Наредба Н-2 от 30.01.2014 г. при стоки с висок фискален риск?

Как ще се възстановяват обезпечения по Наредба Н-2 от 30.01.2014 г. при стоки с висок фискален риск
12
2014

Има ли законен ред или не? Какво ще реши НАП?

От началото на 2014 година е в сила Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, с цел извършване на поредица от...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Дата на инвойс

Дата на инвойс
Въпрос: 

Във връзка с износ и основание за начисляване на нулева ставка по ЗДДС съгласно чл. 28, възможно ли е датата на издаване на инвойса да не съвпада с датата на износа, т.е. на фактическото изнасяне на стоката от страната? И в какъв срок/ с каква дата трябва да бъде издадена данъчната фактура?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прогнозна данъчна печалба – или как ще прилагаме измененията в ЗКПО през 2013 г.

Прогнозна данъчна печалба – или как ще прилагаме измененията в ЗКПО през 2013 г.
12
2012

Авансови вноски

През 2013 г. авансовите и годишните вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане ще се определят по нова формула, на база ПДП – прогнозна данъчна печалба за текущата година (2013 г.) и ДС – данъчна ставка на корпоративния данък. Така...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to данъчно облагане
Go to top