декларации | РААБЕ Експерт

декларации

Коригиране на декларации обр. №1 и №6 със задължения за данък

Коригиране на декларации обр. №1 и №6 със задължения за данък
07
2016

Как да подадете данните за изплатено възнаграждение за положен личен труд?

Собственик на ЕООД през месец април взима решение да си изплати възнаграждение за положен личен труд в дружеството в размер на 550 лева на месец за първото тримесечие. Възнаграждението е изплатено през месец май. Удържаният данък следва да се...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Коригиране на декларации - образец 1

Коригиране на декларации - образец 1
06
2016

Правила и срокове на коригираненто

Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да заличават подадените данни с декларация обр. 1, като подават декларация с попълнен код за заличаване.

...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Коригиране на най-често допусканите грешки в декларации обр. № 1 и № 6

Коригиране на най-често допусканите грешки в декларации обр. № 1 и № 6
04
2016

Как да сте сигурни, че направената корекиця е правилна

Когато за едно осигурено лице от един осигурител са подадени за месеца два броя декларации обр. № 1 с код за работещи по допълнителен трудов договор (с различни поредни номера) и осигурителят трябва да коригира една от тях следва...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Ще се декларира ли ползването на фирмени вещи?

Ще се декларира ли ползването на фирмени вещи?
10
2015

НАП и МФ продължават борбата си срещу точене на ДДС

Фирмите вероятно ще трябва да подават още една декларация при покупката на скъпи вещи – коли и техника, за които възнамеряват да ползват правото си на данъчен кредит. В нея те ще обявяват до каква степен тези...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Правилно коригиране на VIES-декларация

Правилно коригиране на VIES-декларация
04
2015

Неподаването на VIES се наказва с глоба или имуществена санкция

Коригирането на VIES-декларация става основно по два начина в зависимост от срока, в който е открита грешката. Те са регламентирани в чл. 115, ал. 10 от Правилника за прилагане на ЗДДС и в чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ЗДДС....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Изменения във формулярите за вписване в Търговския регистър

Изменения във формулярите за вписване в Търговския регистър
07
2014

Сериозни промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Последните промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър са свързани с изискванията на Закона за икономическите и финансовите отношения на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Наредба определя реда, отчетността и статистическото деклариране на сделките между местни и чуждестранни лица

Наредба определя реда, отчетността и статистическото деклариране на сделките между местни и чуждестранни лица
05
2014

Наредба № 27 от 13.03.2014 г., в сила от 01.04.2014 г.

Тази наредба цели получаването на навременна и надеждна информация за нуждите на статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа.

Наредбата задължава доставчиците на платежни...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Наредба Н-8 от 2005 г. носи нови моменти за декларирането с образци № 1 и 6 през 2014 г. и приложенията към тях

Наредба Н-8 от 2005 г. носи нови моменти за декларирането с образци № 1 и 6 през 2014 г. и приложенията към тях
11
2013

Измененията са факт и се отнасят при подаване на данни след 1 януари 2014 г.

С настоящите изменения, които са 17-ти по ред от публикуване на наредбата, в Наредба Н-8 от 2005 за съдържанието, сроковете, начините и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите,...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Справка за задълженията към НАП

Справка за задълженията към НАП
12
2012

Справка за задълженията към НАП От 12 декември всеки ще може да провери онлайн дали има неплатени суми към агенцията

От сряда фирмите, също така и гражданите, могат по електронен път да проверят дали имат неуредени плащания към държавата за данък общ доход, корпоративен данък, ДДС, социални осигуровки. Тогава ще заработи нова електронна услуга на сайта на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Без сериозни промени в документите по Интрастат

Без сериозни промени в документите по Интрастат
07
2012

Новият закон влезе в сила от 01 юли

Българските законотворци вече започнаха да мислят и за гражданите. Доказателство за това е новият Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки , който въпреки че влезе в сила от началото на месеца, няма да донесе изменения в...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to декларации
Go to top