Директивата за счетоводните отчети – вече в съда | РААБЕ Експерт

Директивата за счетоводните отчети – вече в съда

Директивата за счетоводните отчети – вече в съда
10
2013

Естонското правителство има съображения по отношение прилагане на Директивата

Текстовете на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент са спорни, но засега само Естонското правителство реши официално да оспори текстовете в нея.

Спомняте си, че писахме за новите критерии, според които страните членки на ЕС нямат право да искат малките предприятия да обнародват повече информация, отколкото се изисква или е разрешено от тази директива, макар че принципно идеята на тази директива е намаляване на административната тежест на предприятията и по-висока на степента на сравнимост на счетоводните отчети.

Естонското правителство смята, че нито административната тежест ще стане по-малка, нито степента на сравнимост на годишните отчети по-добра и прозрачна и затова гласува против нея. Напротив – смята се, че тази Директива ще доведе до негативни последици за нейната икономика и кредитен рейтинг.

А какво мисли българското Министерство на финансите и съгласно ли е с прилагане на тази Директива – засега е загадка!

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери

Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери

Има законен начин за намаляване на данъчната тежест. Научете КАК!

 

 Прочети още

Цена:127,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top