ДОО | РААБЕ Експерт

ДОО

НОИ стартира регистрацията на осигурители

НОИ стартира регистрацията на осигурители
12
2015

Осигурителите ще подават електронно данни за изплащане на парични обезщетения през 2016 г.

От 1 декември 2015 г. осигурителите и самоосигуряващите се лица, които ще представят по електронен път данните от документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност или упълномощените от тях лица и осигурителните...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как бюджетните организации ще подават болнични листове от 01.01.2016 г.?

Как бюджетните организации ще подават болнични листове от 01.01.2016 г.?
11
2015

Общини, общински предприятия, училища, детски градини, социални дейности и услуги, обредни дейности и др. ще подават болничните по електронен път след регистрация

Периодът за регистриране за електронното подаване на болничните листове започва от 1 декември 2015 г. и не е лимитиран нормативно. Първото подаване на документи по електронен път всъщност ще е до 10 февруари, тъй...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО в сила от 01.01.2016 г.

Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО в сила от 01.01.2016 г.
08
2015

Ред и начин на представяне на документите за изчисляване и изплащане на обезщетенията

С ПМС № 188 от 20.07.2015 г. и публикувано в ДВ. бр. 57 е факт изцяло нова Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

С тази наредба се регулира редът и начините за представяне на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Възлагане на обществени поръчки чрез обществена покана

Възлагане на обществени поръчки чрез обществена покана
02
2015

Разяснение на промените в ППЗОП

С изменението на ППЗОП, обн. ДВ., бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г., отпадна възможността за възложителя по изключение, когато не може да публикува поканата на своя профил на купувача, да публикува поканата на друг интернет адрес. В...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Имате ли избор при избора на осигуряване в началото на годината?

Имате ли избор при избора на осигуряване в началото на годината?
01
2015

Ако сега започвате работа къде ще се осигурявате за ДЗПО?

Една тема разбуни духовете в края на 2014 г. – тази за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, но неяснотите в законодателството, свързани с избора на осигуряване продължават и до днес.

Дали осигуряването в частните пенсионни...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за ДОО и ДЗПО

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за ДОО и ДЗПО
04
2014

Как правилно да приложим чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване

Окончателният размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се определя на основание чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.

Съгласно тази разпоредба, окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кодове за вид плащане и банкови сметки за 2013 г.

Кодове за вид плащане и банкови сметки за 2013 г.
01
2013

Каква информация трябва да носи платежното нареждане?

Считано от 01.01.2013 г. са закрити всички сметки за ДОО и НЗОК в банките, както и съответните кодове по вид плащания за тях, започващи с 55 хх хх и 56 хх хх. За всички плащания по ЗДДС, данък върху печалбата, пенсионни и здрави осигурителни вноски...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

НОИ предлага 3 нови е-услуги

НОИ предлага 3 нови е-услуги
07
2013

Услугите влизат в сила от 1 юли

От 01 юли 2013 г. Националният осигурителен институт предлага на осигурените лица и бенефициентите на обезщетения три нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път: Чрез услугата „Подаване на документ за учащ от лицето”...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to ДОО
Go to top