ДОПК | РААБЕ Експерт

ДОПК

Имате служител в майчинство, а предприятието прекратява дейността си?

Имате служител в майчинство, а предприятието прекратява дейността си?
11
2016

Как трябва да подавате данните с декларация образец № 1 и 6 за наетото лице до изтичане на срока на майчинството при прекратяване на дейността на предприятието?

Задължението за подаване на персонални данни за осигуряването на наетите лица с декларация образец № 1 и за дължимите за тях осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ с декларация образец № 6 е на работодателя (осигурителя), но те могат да се подават...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как можете да възстановите надвнесен данък по Годишна данъчна декларация

Как можете да възстановите надвнесен данък по Годишна данъчна декларация
04
2016

Данъчни облекчения и възможности, предоставени с попълване на ГДД

Много често в практиката годишната данъчна декларация се подава единствено с цел възстановяване и/или прихващане на надвнесен данък. Причините, поради които резултатът в декларацията е „надвнесен...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как администрациите ще събират вземанията от 01.01.2016 г.

Как администрациите ще събират вземанията от 01.01.2016 г.
01
2016

Запознахте ли се с промените в ДОПК

От 2016 г. гражданите с просрочени задължения към общините ще трябва да покрият първо тях, за да могат да платят и редовните си вноски за местни данъци и такси. Те няма да могат да избират какво да платят при наличие на старо задължение.

...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какво включват промените в ДОПК, в сила от 01.01.2016 г.

Какво включват промените в ДОПК, в сила от 01.01.2016 г.
01
2016

Как ще се съберат вземанията и какви суми можем да плащаме в брой

• Ред за покриване на задълженията

От 2016 г. гражданите с просрочени задължения към общините ще трябва да покрият първо тях, за да могат да платят и редовните си вноски за местни данъци и такси. Те няма да могат да...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Важни промени за 2016 г.

Важни промени за 2016 г.
12
2015

Бърз преглед на измененията в приложимата нормативна уредба за 2016 г.

Декември е, и….заваляха промени – данъчни и счетоводни. За радост на счетоводители, финансови мениджъри, одитори, консултанти и адвокати.

Успяхте ли да проследите всички държавни вестници и какво в крайна сметка действително се променя?...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Приключи общественото обсъждане на промените в ДОПК

Приключи общественото обсъждане на промените в ДОПК
09
2015

Засегнати от тях ще са банките и другите финансови институции

В началото на септември изтече срокът, в който можеше да бъдат давани коментари и препоръки по предложените изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Основно засегнати от промените, които предстои да бъдат приети от...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Направихте ли своя избор за осигуряване?

Направихте ли своя избор за осигуряване?
09
2015

Наредбата и заявленията вече са факт

В Държавен вестник бр. 68 от 04.09.2015 г. е публикувана Наредбата за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд ГВРС и за обмен на информация. Идеята е с тази наредба да...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прилагане на СИДДО за правни услуги от чуждестранна компания

Прилагане на СИДДО за правни услуги от чуждестранна компания
Въпрос: 

През 2014-та получихме фактура за правни услуги от чуждестранна компания. Начислихме данък при източника 10%, внесохме го в бюджета и съответно го декларирахме по чл. 55, ал. 1  от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО. Тъй като данъкът не е удържан от начисления и изплатен доход на чуждестранната компания, го обложихме и с годишен данък, съгласно чл. 26 т. 8 от ЗКПО за същата година.

През 2015-та година получихме от нашия чуждестранен контрагент надлежно попълнени и заверени оригинални...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как ще се възстановяват обезпечения по Наредба Н-2 от 30.01.2014 г. при стоки с висок фискален риск?

Как ще се възстановяват обезпечения по Наредба Н-2 от 30.01.2014 г. при стоки с висок фискален риск
12
2014

Има ли законен ред или не? Какво ще реши НАП?

От началото на 2014 година е в сила Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, с цел извършване на поредица от...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ДОПК – изменен и допълнен

ДОПК – изменен и допълнен
11
2013

Отново допълнения в единната сметка

Основните промени в Данъчно-осигурителния процесионален кодекс за 2014 г. са в чл. 169 и се отнасят до единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, както и до известни облекчения за...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to ДОПК
Go to top