Два нови Регламента обръщат представата ни за прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане | РААБЕ Експерт

Два нови Регламента обръщат представата ни за прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане

Два нови Регламента обръщат представата ни за прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане
02
2017

МСФО 9 и МСФО 15 са факт

Достатъчно е да споменем, че МСФО 9 – Финансови инструменти и МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти вече са приети с два нови Регламента от края на 2016 г. – Регламент (ЕС) 2016/2008 и Регламент (ЕС) 2016/1905, за да ни стане ясно каква лавина от променени МСС, КРМСФО и ПРК чакат да бъдат прочетени, разучени до най-малките подробности и съответно приложени на практика.

Приемането на МСФО 15 предполага като логическо следствие изменения на МСФО 1, 3 и 4, МСС 1, 2, 12, 16, 32, 34, 36, 37, 38, 39 и 40, Разяснение 12 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) и Разяснения 27 и 32 на Постоянния комитет за разяснения (ПКР), за да се осигури съгласуваност между международните счетоводни стандарти. Приемането на стандарта предполага като логическо следствие и оттеглянето на МСС 11 и 18, Разяснения 13, 15 и 18 на КРМСФО и Разяснение 31 на ПКР.

Приемането на МСФО 9 предполага като логическо следствие изменения на Международни счетоводни стандарти (МСС) 1, 2, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 28, 32, 33, 36, 37 и 39, МСФО 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 13, Разяснения 2, 5, 10, 12, 16 и 19 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) и Разяснение 27 на Постоянния комитет за разяснения (ПКР), за да се осигури съгласуваност между международните счетоводни стандарти. Освен това МСФО 9 отменя Разяснение 9 на КРМСФО.

Ако искате да се запознаете с текстовете на новите регламенти, новите и променените МСФО, изменените и отпадналите МСС, КРМСФО и ПКР или ако Ви предстои изпит и искате да направите перфектно впечатление на всяка комисия, то съдържанието на този компактдиск е за Вас: http://expert.raabebg.com/produkti/kompaktdiskove/mezhdunarodni-standarti-za-finansovo-otchitane

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Международни стандарти за финансово отчитане + CD

Международни стандарти за финансово отчитане + CD

Изданието е с изчерпан тираж в хартиен формат. Заявете го във формат СD ...Прочети още

Цена:115,20 лв

Изданието е с изчерпан тираж в хартиен формат. Заявете го във формат СD или формат USB

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top