електронен път | РААБЕ Експерт

електронен път

Обществени поръчки - как се подават заявления за участие, оферти и проекти по електронен път

Обществени поръчки - как се подават заявления за участие, оферти и проекти по електронен път
04
2016

Новите ЗОП и ППЗОП влизат в сила от 15.04.2016 г.

Когато възложителят предвижда възможност документите за участие в процедурата да се подават по електронен път, той посочва това обстоятелство в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в обявата.

Заявленията за...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Ще се декларира ли ползването на фирмени вещи?

Ще се декларира ли ползването на фирмени вещи?
10
2015

НАП и МФ продължават борбата си срещу точене на ДДС

Фирмите вероятно ще трябва да подават още една декларация при покупката на скъпи вещи – коли и техника, за които възнамеряват да ползват правото си на данъчен кредит. В нея те ще обявяват до каква степен тези...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Крайният срок изтече

Крайният срок изтече
12
2014

Вече има проект на очакваните промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

След като срокът за промени в ППЗОП изтече – предложените промени са вече факт. Те са в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, обнародван ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г. С тях правилникът се привежда в...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отчитането на проектите по ОПАК може да е и на електронен носител

Отчитането на проектите по ОПАК може да е и на електронен носител
11
2014

Документите се пазят поне три години след 2018 г.

Отчитането на проектите по Оперативна програма „Административен капацитет“ може да става и чрез съхраняването на всички оригинални документи на електронен носител. Те трябва да бъдат запазени в електронно досие и...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Електронен болничен лист – от кога и как

Електронен болничен лист – от кога и как
07
2014

От следващата година болничните стават електронни документи

От 1 януари лекарите вече няма да издават хартиени болнични листове, а ще изпращат документите на хората електронно. Това предвижда наредба, одобрена от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Болничните ще се приемат в НОИ...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Финансовите институции вече в Регистър на БНБ

Финансовите институции вече в Регистър на БНБ
06
2014

Наредба № 26 от 23.03.2009 е изменена и допълнена

С ДВ. бр. 44 от 27.05.2014 г. са направени сериозни изменения и допълнения в наредбата за финансовите институции, в няколко направления:

  1. за реда и необходимите документи за вписване и заличаване на финансовите
  2. ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ЕС иска електронни търгове за обществените поръчки до 2018 г. и единен формат на документите

ЕС иска електронни търгове за обществените поръчки до 2018 г. и единен формат на документите
03
2014

За 4 години трябва да се автоматизира процеса на държавните поръчки

С три нови Директиви на Европейския парламент се въвеждат нови правила, изисквания и организация на процеса по провеждане на правителствени търгове в страните членки на ЕС. Основното изискване е тези търгове да станат ...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Централните администрации ще усъвършенстват услугите си със 7 млн. лв.

Централните администрации ще усъвършенстват услугите си със 7 млн. лв.
12
2013

Срокът за подаване на проекти е до 20 януари

Централните администрации ще могат да кандидатстват за 7 млн. лв., с които да развият и подобрят административните си услуги. Средствата са от Оперативна програма „Административен капацитет“ и са по приоритетна...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Оглеждайте добре договорите при сделки с чужди компании

Оглеждайте добре договорите при сделки с чужди компании
05
2012

Съдържанието често е водещо при определянето на правилните разпоредби от СИДДО

Изготвянето на договорите при сделки с чужди компании е от изключително голямо значение. Често юристите и управителите обръщат внимание основно на заглавието и забравят, че от съдържанието в много от случаите зависи правилното данъчно третиране и...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to електронен път
Go to top