Електронни обществени поръчки | РААБЕ Експерт

Електронни обществени поръчки

Електронни обществени поръчки
06
2015

Кога ще имаме електронен портал за провеждане на обществени поръчки?

От началото на 2017 г. правителството планира да въведе електронен портал за провеждане на обществените поръчки. Изграждането му е част от допълнителните мерки към плана за открито управление, който беше пуснат за съгласуване. Въвеждането му ще стане с промени в Закона за обществените поръчки.

Цифровизирането на обществените поръчки ще позволи въвеждането на т. нар. предварителна квалификация за фирмите. Това представлява обслужване на „едно гише“ за компаниите, които участват в търгове. Техните данни ще се пазят в системата и ще се спестят на фирмите стотици хиляди левове за подготовка на едни и същи документи за различни поръчки.

Измененията на закона предвиждат да бъдат създадени и шест централни служби за обществени поръчки, които да организират търговете на над 3000 министерства, агенции, служби, комисии, областни управи и общини в цялата страна. Службите ще бъдат на подчинение на Агенцията за обществени поръчки и ще бъдат разположени в шестте района за планиране в страната.

Предвидени са и промени, свързани с обработването на декларациите за конфликт на интереси и имущество. Предвижда се декларациите да се обработват изцяло по електронен път. В момента те само се сканират. Ще бъде разширен и обемът на декларациите, така че заемащите висши държавни постове да не могат да скрият информация.

Промените трябва също да станат факт до началото на 2017 г.

Всички актуални правила за провеждане на обществени поръчки ще намерите в практически наръчник „Процедури по обществени поръчки“.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top