европейски съюз | РААБЕ Експерт

европейски съюз

Трябва да назначите висококвалифициран специалист от друга държава?

Трябва да назначите висококвалифициран специалист от друга държава?
11
2016

Решението е „синя карта на ЕС“

За целите на висококвалифицирана заетост, ако се наемат чужденци на работа в Република България следва да се издава единно разрешение за пребиваване и работа тип „синя карта на ЕС“ съгласно разпоредбите на Закона за чужденците в...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Трудови правоотношения с граждани на други държави

Трудови правоотношения с граждани на други държави
10
2016

Новите правила вече са факт

Свободното движение на хора в ЕС и световната глобализация в последните години ни поставят пред предизвикателствата:

  • Как да оформим документално вътрешнокорпоративния трансфер?
  • През каква процедура трябва да
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Електронно администриране на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от европейските фондове

Електронно администриране на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от европейските фондове
09
2016

Наредба определя механизма за функциониране на ИСУН

Правителството прие наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Осигуряване на физически лица от страна–членка на ЕС за изпълнение на граждански договор в България

Осигуряване на физически лица от страна–членка на ЕС за изпълнение на граждански договор в България
Въпрос: 

Физическо лице е сключило граждански договор с българско юридическо лице ЕООД за извършване на консултантски услуги на същото. Физическото лице живее и се осигурява в друга страна членка на ЕС. През месец 12.2015 год. българското ЮЛ начислява разход за хонорар по граждански договор (ГД) на физическото лице, но не го изплаща.

Има ли задължение ЮЛ да начисли осигуровки на това ФЛ  за доходите по ГД поради факта, че то се осигурява в друга държава членка на ЕС и в тази връзка кога...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Ще проверяват по новия закон за трудовата миграция

Ще проверяват по новия закон за трудовата миграция
06
2016

Актът влезе в сила в края на май

Главна инспекция по труда ще започне проверки на наетите чужденци от трети страни на работа у нас. Проверките ще проверяват дали се спазват разпоредбите на влезлия в сила от 21 май нов Закон за трудовата миграция и...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Модернизират ДДС

Модернизират ДДС
03
2016

Плановете на Европейската комисия предвиждат повече свобода на национално ниво

Облагането с данък върху добавената стойност може да претърпи значителни промени, ако работните планове на Европейската комисия бъдат одобрени. Част от предвидените изменения се очаква да бъдат реализирани до края на тази...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кандидатстването за „RegioStars 2016“ е до 15 април

Кандидатстването за „RegioStars 2016“ е до 15 април
02
2016

Участниците се състезават в пет категории

Регионите от Европейския съюз могат да се включат в поредното издание на наградите „RegioStars“ на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия. Крайният срок за кандидатстване е 15 април....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Искате да направите дарение. Какви са данъчните Ви задължения в тази връзка?

Искате да направите дарение. Какви са данъчните Ви задължения в тази връзка?
09
2015

Коментар и приложими разпоредби при документиране на направено и получено дарение

Разходите за дарения са разходи, които не са свързани с основната дейност на търговските дружества. Поради това тези разходи са определени като непризнати за данъчни цели и съответно с тях се увеличава счетоводният...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Ред при определяне на вещите лица

Ред при определяне на вещите лица
07
2015

Изисквания към вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица

Вещите лица – това са специалистите, на чиито знания и умения се оповават органите на съдебната власт при една или друга експертиза, при анализа и правилното тълкуване на едни или други данни и факти.

С цел регламентиране и уеднаквяване на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Обмислят вдигане на прага за регистрация по ДДС

Обмислят вдигане на прага за регистрация по ДДС
06
2015

Подкрепяме искане за дерогация за обратно начисляване

Министерство на икономиката обмисля евентуално повишаване на прага за регистрация по ДДС. Според обсъжданото изменение той може да бъде повишен на 200 хил. лв.

Към момента прагът за

...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to европейски съюз
Go to top