Финансират още 161 проекта на общини | РААБЕ Експерт

Финансират още 161 проекта на общини

Финансират още 161 проекта на общини
09
2013

Общата сума на средствата е 11,5 млн. лв.

Общо 161 проекта на общински администрации ще получат финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет“. Те са насочени към повишаване на ефективността и подобряване работата на общинските администрации в страната.

Общата сума на финансирането, които проектите ще получат, е 11,5 млн. лв. Основната цел на проектите е чрез тях общините да се подготвят за следващия програмен период, който започва от 2014 г. и да въведат ефективни механизми за мониторинг и контрол на общинските политики. Всички те трябва да се изпълнят в срок от осем месеца.

Проектите на общинските администрации са по процедура по подприоритет „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“. Общо получените проектни предложения бяха 186 броя.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top