финансов лизинг | РААБЕ Експерт

финансов лизинг

Кражба на лизингов автомобил и лихви

Кражба на лизингов автомобил и лихви
Въпрос: 

Автомобил, който е отписан от данъчния и счетоводния амортизационен план след като е откраднат, водят се дела, но си тече лизинга т.е. всеки месец се плащаме главници и лихви без ДДС- размерът на дан. кредит, който е ползван при покупката,е вече върнат-направена корекцията още при кражбата-когато е отписан и автомобила.

Лихвите, които се отчитат като текущ разход, всеки месец се заплащат на база на опростена фактура, която издава лизингодателя, а за главницата има издадена сметка с...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Данък, удържан при източника

Данък, удържан при източника
03
2016

Облагане на доходи на местни и чуждестранни лица

Доста често срещана практика у нас е в дадена фирма да се ползват чуждестранни лица – било то като управители, консултанти, автори на различни разработки, със защитени авторски права и много др.

Тогава възникват няколко...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to финансов лизинг
Go to top