Готвят нови промени в ЗОП | РААБЕ Експерт

Готвят нови промени в ЗОП

Готвят нови промени в ЗОП
07
2016

ПМС ще уреди покупката на гориво и стоки от министерства, агенции и общини

С постановление на МС обществените поръчки при покупката на горива и стоки от министерства, агенции и общини е предвидено да бъдат задължителни. Това предвижда правителствено постановление, публикувано за обществено обсъждане от Министерството на финансите. Промените са във връзка с новия Закон за обществените поръчки.

Проект на Постановление на Министерския съвет е за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) публичните възложители могат да провеждат процедура на договаряне без предварително обявление, респ. при възлагане на поръчки на ниски стойности, в случаите когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Аналогична възможност имат и секторните възложители при провеждане на приложимите за тях процедури. Този списък е приложим и при възлагане на поръчки в областите отбрана и сигурност.

В предложения списък са включени само суровини и материали, които се предлагат в големи количества, нямат характер на завършен продукт, който сам по себе си да може да служи за крайно потребление, и не се предлагат чрез търговската мрежа за търговия на дребно.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Процедури по обществени поръчки

Процедури по обществени поръчки

Новият Закон за обществените поръчки и пълен коментар по неговото прилагане!

Експертен коментар по правилата и праговете, процедурите за възлагане, контрола и обжалването.Прочети още

Цена:48,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top